Architectuur
dagen

10  19 
november 2023

Het curatorial team

BC - kort voor Brussels Cooperation - is BC architects & studies & materials.

BC is een hybride groep, waaronder een architectuurbureau (BC Architects), een experimenteel en educatief lab (BC Studies) en een coöperatieve die circulaire materialen produceert (BC materials) op basis van rest- en afvalstromen. BC wil het bouwproces op een andere manier vormgeven door te experimenteren en bouwen in verschillende contexten en met verschillende programma's, actoren, technieken en samenwerkingsverbanden. Het team werkt altijd in directe symbiose met de omgeving, lokale middelen, reststromen, ambachtslui, arbeiders en ontwerpers. Met BC willen we steeds de grenzen van de bouwcultuur verkennen en tegelijk geografische contexten, processen en technieken integreren.
BC is gevestigd en opgericht in Brussel (maar verrijkt door ervaringen en inzichten in het buitenland) en gelooft dat de stad, en in het bijzonder deze stad, niet enkel een 'consument' moet zijn, die materialen importeert van ver weg en ze tevens ver weg dumpt na gebruik. BC is ook een producent (de productieve stad) en een hergebruiker die zijn activa (zijn 'afval') valoriseert, en zo welvaart creëert voor mens en maatschappij en een positieve impact heeft op het milieu.

Kernteam voor archiweek 2022:
Chloë Ballyn, Laurens Bekemans, Anton Maertens, Henri Uijtterhaegen, Jasper Van der Linden

© Dieter Van Caneghem

archiweek

  • Project genomineerd voor de Brussels Architecture Prize
  • Sustainable Architecture
  • New in town
  • Bureaubezoek
  • Partner