Architectuur
dagen

 13
oktober 2020

De Commissarissen van archiweek doen een open oproep tot activering

Deze oproep maakt deel uit van FUNDAMENTAL ACTS, het thema van de Brusselse archiweek 2020. Daarin wordt gepleit voor een pro-stedelijk leven in een post-pandemisch tijdperk, door een stad te laten zien, te verbeelden en te activeren voorbij productiviteit.

Wat dacht je van een kappersbeurt op het dak? Een concert op een parking? Een amfitheater op een lege benedenverdieping? Een atelier voor meubelontwerp in een inkomhal? Een dierenwinkel in een kantooretalage? Door de ruimtes die we al hebben opnieuw uit te vinden, maken we ze diverser en veerkrachtiger en passen we ze aan aan de veranderende rituelen van het stadsleven.

Deze open oproep zoekt mensen met sterke projecten, ongeacht de ontwikkelingsfase, voor stedelijke programma's die toegankelijk zijn voor het publiek. Het kan daarbij gaan om culturele aangelegenheden (een tentoonstelling, een botanische tuin, een voorstelling ...), sociale initiatieven of sociale bijstand (een gaarkeuken, noodopvang, taallessen ...), maar ook privé-initiatieven (een zelfstandige, een schrijnwerkerij, een café ...) of nog iets anders. Het doel is om Brussel door middel van toegankelijke, onverwachte of intrigerende ruimtes te 'activeren'. Wees creatief!

Na afloop van de open projectoproep worden de gekozen programma's met een designer gekoppeld en krijgen ze een ongebruikte plaats in Brussel toegewezen. Samen vormen ze een activering. De designer krijgt de opdracht om, in nauw overleg met de programmadrager, in de toegewezen ruimte een ruimtelijk werk te creëren in functie van het programma en het zichtbaar, aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor het publiek tijdens archiweek 2020, van 5 tot 13 oktober.

FUNDAMENTELE HANDELINGEN
De Covid-19-pandemie heeft geleid tot een vorm van stedelijk leven waarin onze dagelijkse activiteiten en rituelen - met betrekking tot leven, leren, vieren, zorgen en rouwen - fundamenteel zijn veranderd, net zoals als de manier waarop we onze dagelijkse ruimtes gebruiken.

Kunnen we dit uitzonderlijke moment aangrijpen om alternatieve leefvormen te testen in de post-pandemische stad, waarin we niet proberen terug te keren naar 'normaliteit' - naar processen, dienstregelingen en ruimtelijke ordeningen die optimaal zijn afgestemd op productiviteit - maar waarin we voorrang geven aan onze essentiële rituelen en menselijke behoeften? Of om nieuwe manieren van zorg en solidariteit in te voeren, om de stedelijke productieruimte op andere, hybride manieren in te vullen? Hoe kunnen we onze bebouwde omgeving opnieuw uitvinden in een post-pandemisch tijdperk? Hoe kunnen we een gevoel van verbondenheid met het stadsleven creëren, zelfs in de anderhalvemetersamenleving?

We roepen inzenders op om ideeën in te sturendie verbonden zijn aan een van de vijf fundamentele handelingen:

LEVEN - plaatsen voor huiselijk leven en ondersteunende structuren
OPLEIDING - plaatsen om te leren en kennis te delen
CEREMONIE - plaatsen voor rituelen en vieringen
LIEFDE - plaatsen voor zorg en solidariteit
DOOD - plaatsen om te rouwen en te herdenken

VEREISTEN
Ter voorbereiding op archiweek moeten de vereisten van de gekozen programma's helder en eenvoudig gecommuniceerd worden en wordt er samengewerkt met de toegewezen designer. Tijdens archiweek moeten de ruimtes geactiveerd worden en moet er publiek ontvangen kunnen worden.

Het loon van de designer en de uitwerking van de ruimtelijke installatie zijn vervat in het budget van archiweek. Alle bijkomende kosten die het programma met zich meebrengt en bijzondere uitrustingen zijn voor rekening van de aanvragers.

IDEEËN INDIENEN
Ideeën kunnen via dit formulier worden ingestuurd: een omschrijving van hun concept in 200 woorden en de naam van een contactpersoon die het programma tijdens archiweek zal dragen. Dat mag in het Nederlands, Frans of Engels. Het team van curatoren selecteert een idee voor elk van de vijf fundamentele handelingen en wijst elke activering een ontwerpteam en een ruimte in Brussel toe.

De activeringen moeten tijdens archiweek toegankelijk zijn, in het kader van een rondleiding of als individueel bezoek, rekening houdend met de Covid-19-maatregelen. Indien nodig kunnen de activeringen voor of na archiweek van start gaan, naargelang de beschikbaarheid van de ruimtes en de wens van de gebruikers. De projecten worden gedocumenteerd en zullen ook online beschikbaar zijn in de vorm van een videodocumentaire, als onderdeel van het onlineplatform dat parallel aan de archiweek wordt gelanceerd.

De deadline voor de kandidaturen is 4 september.

Twijfel? Een vraag? Contacteer ons dan op dit e-mailadres: fundamentalacts@gmail.com.

OVER ARCHIWEEK 2020
FUNDAMENTAL ACTS onthult, verbeeldt en activeert stedelijke productieruimtes in Brussel tijdens archiweek 2020. Het project wil diverse, hybride programma's voor de stad stimuleren met thematische rondleidingen en een reeks geactiveerde ruimtes. Er worden nieuwe scenografieën getest voorbij productiviteit, die voorrang geven aan de fundamentele handelingen van leven, leren, ceremonie, liefde en dood. Hoe kunnen we de stad opnieuw verbeelden en vormgeven om haar af te stemmen op onze belangrijkste rituelen? FUNDAMENTAL ACTS nodigt bezoekers een week lang uit om hybride werkplekken, zorgruimtes, landschapsprojecten, thuiskantoren en stedelijke voorzieningen te verkennen en biedt zo ambitieuze visies op het samenleven in een post-pandemische stad.

© AJ’s An All American Barbershop

archiweek