Architectuur
dagen

15  23 
oktober 2022

Oproep tot voorstellen: draag bij aan de selectie van de bezoeken van de archiweek 2022.

archiweek, jaarlijks georganiseerd door Urban.brussels, heeft als doel het grote publiek te laten kennismaken met en te sensibiliseren voor kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur. De Archiweek zal plaatsvinden van 15 tot 23 oktober 2022 en BC is de curator van deze editie. Samen met Urban zal BC rondleidingen organiseren in hedendaagse/gerenoveerde woningen, opendeurdagen bij architectenbureaus, symposia, workshops, conferenties en tentoonstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Al deze events zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.

BC heeft het ondertaande thema/de volgende visie voor de archiweek voorgesteld:

BRUSSELS IS MINE
MIJN BRUSSEL
BRUXELLES LA MI(E)NE

Voor archiweek 2022 willen we focussen op architectuur die inspiratie haalt uit beschikbare bronnen. De extractie of oogst van plaatselijk beschikbare grondstoffen is onze leidraad. We willen dat Brussel - de stad, de hedendaagse & traditionele architectuur, de omringende landschappen - "gelezen" kan worden uit het verhaal van deze grondstoffen. Enerzijds willen we focussen op de rijke geschiedenis inzake middelenbeheer in Brussel: Brussel had vroeger mijnen op verschillende delen van zijn grondgebied. Sint-Gillis, de Zavel, de Kauwberg, ... Het gebruik van dergelijke mijnen staat symbool voor het zeer plaatselijke gebruik van materiaal en kan ons leren hoe we vandaag onze middelen moeten beheren. Ten tweede willen we het potentieel van nieuwe systemen in de bouwsector onderzoeken, waarbij regenererende materialen benut worden en er aan 'urban mining' gedaan wordt in plaats van het destructieve lineaire model.

In lijn met deze visie houdt de opdracht van BC ook in om een dertigtal projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te selecteren om aan het grote publiek te tonen, die interessant beschouwd worden in het licht van het thema. Vervolgens zullen twintig geselecteerde projecten voorgesteld worden aan het grote publiek via geleide bezoeken tijdens het weekend van 22 en 23 oktober 2022, met toestemming van de eigenaars en in overleg met Urban;

BEZOEKEN:
We zouden graag de onderwerpen van materiaal gewonnen uit zand, klei, natuursteen (geo-sourcing), biologisch gewonnen (bio-sourcing) en gewonnen uit de stad (urban-sourcing) gebruiken als rode draad doorheen een reeks bezoeken. Om verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden, onderscheiden we drie types bezoeken:

  • Bezoeken die draaien rond materiaalwinning & de herontdekking van specifieke voormalige mijnsites
  • Historische architecturale gebouwen, waar de bewijzen/sporen van het verleden doorschemeren
  • Hedendaagse architectuurprojecten die een voorbeeldige en originele demonstratie geven van hergebruik & opwaardering van (afval)stromen

-> We zijn er zeker van dat ook jij parels kent die we kunnen opnemen in onze lijst om te bezoeken in het kader van het thema. Vandaar deze oproep!!!
Hieronder vind je onze voorstellen en de algemene criteria, en hier is de link om je voorstel in te dienen uiterlijk tegen 13 mei 2022. Vermeld je naam zodat we het kunnen bespreken.

Criteria voor mogelijk project:

• Vallen binnen BC's gekozen thema: gewonnen uit de aarde (GEO-), gewonnen uit de stad (URBAN-) en biologisch gewonnen (BIO-sourcing).
Intellectueel toegankelijk en verstaanbaar voor een groot aantal mensen.
Interessant genoeg, er moet wel degelijk iets te zien zijn (bv. bouwplaats).
• Het project moet gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
• Het project kan een historisch, hedendaags of toekomstig project zijn, maar ook winning (bv. Utube) of een onderzoeksproject.
• Verschaf zoveel mogelijk context waarom het project interessant is.
• Als je een contactpersoon kent die te maken heeft met het project, vermeld dan hun telefoonnummer/e-mailadres.

© BC materials

archiweek