Programma 2021

Debat / Panel / Spelen

Immobilier Emblématique

Naar aanleiding van archiweek pikt City3 in op het thema van de verguisde maar daarom niet waardeloze laat 20ste eeuwse kantoorarchitectuur in de Europese wijk. Op zondag 17 oktober maken ze samen met architect Dieter Leyssen (51N4E), schepen voor Urbanisme Ans Persoons (Stad Brussel), onderzoeker Dennis Pohl (TU Delft), architecte Sophie Dars (Accattone) en ruimtelijk planners Pierre Lemaire (perspective.brussels) en Diego Luna Quintanilla (BUUR) in een ronde-tafel-gesprek een stand van zaken op en exploreren ze de relevantie en de mogelijke toekomstperspectieven die zich voor de kantoorgebouwen aandienen.

Het ronde-tafel-gesprek met aanvang om 15u vindt plaats in een door 51N4E tijdelijk heringericht kantoorgebouw van leegstandsproject StamEuropa, waar u tevens de expo Immobilier Emblématique met beelden van fotograaf Bertrand Cavalier over hetzelfde thema van de laat 20ste eeuwse kantoorarchitectuur in de Europese wijk kan bezoeken. Op zondag 17/10 kan u om 13u eveneens deelnemen aan een interactieve wandeling in de wijk, met als startpunt Stam Europa.

De Europese wijk in Brussel is reeds decennia het voorwerp van architecturale en stedenbouwkundige discussie. Al sinds de jaren 1970 wordt de inpalming van de ooit sierlijke Leopoldswijk door vastgoedontwikkelaars met lucratieve kantoor-projecten betreurd en bekritiseerd. Ironisch genoeg lijken veel van de sinds 1970 opgerichte kantoorgebouwen nu hetzelfde lot van onbekommerde sloop of transformatie beschoren. Een nieuwe generatie van project-ontwikkelaars staat klaar om ambitieuze plannen tot herontwikkeling van de wijk in lucratieve nieuwbouwprojecten te gieten. Een vraag die daarbij weinig aan bod komt: wat met het laat 20ste eeuwse architecturale patrimonium aan kantoorgebouwen dat momenteel nog de Europese wijk (ont)siert? De kantoorgebouwen uit de tweede helft van de 20ste eeuw werden vaak bestempeld als grijze betonarchitectuur voor de bureaucratische middelmaat, maar zonder enige architecturale en erfgoed-waarde zijn ze niet. In de reeks kantoorgebouwen die momenteel het uitzicht bepalen van de Europese wijk, bevinden zich ook enkele markante gebouwen. Terwijl sommige van de minder geprezen kantoor-buildings uit de jaren 70 en 80 ondertussen een zekere patina hebben verkregen en na decennia van verguis plots interessante fysieke getuigen zijn uit een vervlogen bouw-tijd.

© Bertrand Cavalier

Data

Zondag 17 oktober 2021
15:00 → 17:00 (fr / nl / en)

● Zonder reservering

Adres van het bezoek

Rue d'Arlon 104
1000 Brussels

Website