Programma 2021

Tentoonstelling / Spelen

Immobilier Emblématique

Naar aanleiding van archiweek pikt City3 in op het thema van de verguisde maar daarom niet waardeloze laat 20ste-eeuwse kantoorarchitectuur in de Europese wijk. Samen met fotograaf Bertrand Cavalier maken ze een stand van zaken op en exploreren ze aan de hand van een expo, een interactieve wandeling en een rondetafel-gesprek de relevantie en de mogelijke toekomstperspectieven die zich voor de gebouwen aandienen.

De expo vindt plaats in het door 51N4E tijdelijk heringericht kantoorgebouw van leegstandsproject StamEuropa en is van 14 tot 17 oktober dagelijks te bezoeken van 12u tot 18u. Op zondag 17 oktober kunt u bovendien deelnemen aan een interactieve wandeling en een ronde-tafel-gesprek, met aanvang om respectievelijk 13u en 15u in Stam Europa.

De Europese wijk in Brussel is reeds decennia het voorwerp van architecturale en stedenbouwkundige discussie. Al sinds de jaren 1970 wordt de inpalming van de ooit sierlijke Leopoldswijk door vastgoedontwikkelaars met lucratieve kantoor-projecten betreurd en bekritiseerd. Ironisch genoeg lijken veel van de sinds 1970 opgerichte kantoorgebouwen nu hetzelfde lot van onbekommerde sloop of transformatie beschoren. Een nieuwe generatie van project-ontwikkelaars staat klaar om ambitieuze plannen tot herontwikkeling van de wijk in lucratieve nieuwbouwprojecten te gieten. Een vraag die daarbij weinig aan bod komt: wat met het laat 20ste eeuwse architecturale patrimonium aan kantoorgebouwen dat momenteel nog de Europese wijk (ont)siert? De kantoorgebouwen uit de tweede helft van de 20ste eeuw werden vaak bestempeld als grijze betonarchitectuur voor de bureaucratische middelmaat, maar zonder enige architecturale en erfgoed-waarde zijn ze niet. In de reeks kantoorgebouwen die momenteel het uitzicht bepalen van de Europese wijk, bevinden zich ook enkele markante gebouwen. Terwijl sommige van de minder geprezen kantoor-buildings uit de jaren 70 en 80 ondertussen een zekere patina hebben verkregen en na decennia van verguis plots interessante fysieke getuigen zijn uit een vervlogen bouw-tijd.

© Bertrand Cavalier

Data

Donderdag 14 oktober 2021
12:00 → 18:00

Vrijdag 15 oktober 2021
12:00 → 18:00

Zaterdag 16 oktober 2021
12:00 → 18:00

Zondag 17 oktober 2021
12:00 → 18:00

● Zonder reservering

Adres van het bezoek

Rue d'Arlon 104
1000 Brussels

Website