Programma 2022

Bureaubezoek

AgwA

AgwA stelt een functionele, oprechte architectuur voor, doordrongen van de zorg om te reageren op contextuele, menselijke, programmatische en economische kwesties door middel van oplossingen die eenvoudig zijn, maar steeds doeltreffend en duurzaam - in ecologische en economische zin. AgwA heeft een bijzondere expertise ontwikkeld in transformatie- en renovatieprojecten van zeer uiteenlopende omvang (publiek en privé, groot en middelgroot).

In al haar projecten besteedt AgwA uitzonderlijk veel aandacht aan het begrijpen van de fundamentele problemen van elke opdracht en is het bureau bijzonder geïnteresseerd in het vinden van innovatieve, flexibele en aangepaste typologieën. In de mate van het mogelijke wordt ernaar gestreefd ruimtes te ontwerpen die multifunctioneel zijn en een verscheidenheid aan toekomstige invullingen mogelijk laten. De reflecties over circulariteit en hergebruik staan centraal bij AgwA. Bijgevolg ook de reflectie over het behoud van bestaande constructies.

AgwA is actief in onderwijs en onderzoek, voornamelijk aan de Katholieke Universiteit Leuven, de Université Libre de Bruxelles, de ULiège en de KU Leuven Sint Lucas Brussel. AgwA is voornamelijk samengesteld uit frans- en nederlandstalige architecten en ingenieur-architecten. De projecten verspreiden zich over de drie gewesten van België en het buitenland.

Bovendien bereidt AgwA momenteel een tentoonstelling voor in het BOZAR Museum in Brussel, mede georganiseerd door BOZAR en A+ Magazine, die in oktober 2022 wordt geopend en waar verschillende projecten van het bureau aan het grote publiek zullen worden voorgesteld.

Data

● Zonder reservering

Adres van het bezoek

Rue des Palais 153
1030 Bruxelles

Website

Praktische informatie

Geen PBM toegang
Kindvriendelijk
Toilet beschikbaar
Foto’s toegestaan

  • Sélection des commissaires
  • Bureaubezoek
  • New in town
  • Sustainable Architecture
  • Partner