Architectuur
dagen

 13
oktober 2020

woord van de commissarissen

Kunnen we deze situatie aangrijpen om het leven in een post-corona stad anders in te vullen? En dat zonder aan te sturen op een terugkeer naar het 'normaal' - waarbij processen, tijd en ruimte in het teken staan van productiviteit - maar wél door voorrang te verlenen aan fundamentele rituelen en menselijke noden?

archiweek 2020 Fundamental Acts pleit voor pro-stedelijk leven in een post-pandemisch tijdperk door ruimtes te verkennen die prioriteit verlenen aan de Fundamental Acts: Leven, Educatie, Ceremonie, Liefde en Dood. Het thema is geïnspireerd op het radicale voorstel van Superstudio (1972-1973) om de grote thema's van het leven een centrale plaats te geven in architectuur.

Fundamental Acts wordt gecureerd door een collectief, gevormd door de in Brussel gevestigde militante fractie in architectuur Traumnovelle, architecturaal designlab humbble en mediatheoreticus en onderzoekster Katía Truijen.

fundamental acts

Architectuur vormt het kader voor onze sociale activiteiten en geeft die meteen ook vorm. Om tot maatschappelijke veranderingen te kunnen komen, moet de architecturale productie de middelen veranderen die door onze huidige systemen worden ingegeven en in de eerste plaats gericht zijn op het optimaliseren van onze efficiëntie en productie. Momenteel roept de toekomst heel veel vragen op. Niet alleen door covid-19, maar ook rond veel bredere thema's, zoals machtsverhoudingen en een ecologische crisis. Algemeen overheerst een gevoel van het verlies van positieve perspectieven op de toekomst van de mens.

Door bij de inrichting van ruimtes prioriteit te verlenen aan de fundamentele handelingen van het menselijk leven, kunnen we misschien onze gemeenschappelijke prioriteiten herdefiniëren en door collectieve inspanning een genereuze en inclusieve wereld voor de komende generaties en onszelf scheppen. Deze fundamentele handelingen zijn handelingen die collectief en individueel zin geven: samen leven, leren, vieren, zorgen en rouwen.

I. Leven

Leven of plaatsen voor huiselijk leven en ondersteunende structuren:

II. Educatie

Educatie of plaatsen om te leren en kennis te delen:

III. Ceremonie

Ceremonie of plaatsen voor gezamenlijke rituelen en vieringen:

IV. Liefde

Liefde of plaatsen voor zorg en solidariteit :

V. Dood

Dood of plaatsen om te rouwen en te herdenken :

team van commissarissen

Fundamental Acts wordt gecureerd door een collectief, gevormd door de in Brussel gevestigde militante fractie in architectuur Traumnovelle, architecturaal designlab humbble en mediatheoreticus en onderzoekster Katía Truijen.

© Stijn Bollaert

fundamental acts

Volledige agenda