Architectuur
dagen

15  23 
oktober 2022

De algemeen directrice van Urban aan het woord

De archiweek 2022 wil het publiek laten kennismaken met kwaliteitsarchitectuur in het Brusselse gewest.

Door middel van historische en eigentijdse projecten, wil het team van BC, curator van deze editie van archiweek, aantonen dat in Brussel een gevarieerde waaier aan natuurlijke hulpbronnen te ontginnen en te hergebruiken valt, die zo bijdragen tot het creëren van duurzame en kwaliteitsvolle levensruimte in aansluiting met de omgeving.
In deze tijd van klimaatcrisis en schaarste aan natuurlijke hulpbronnen nodigt deze editie ons allen uit om ons beheer van die materialen en middelen in vraag te stellen.

Dit jaar voeren we ook een nieuwe bezoekscategorie in. Met ‘New in town’ laat Urban ook de deuren opengaan van recent afgewerkte gebouwen, vanwaar in enkele gevallen zelfs een uitzonderlijk vergezicht over de stad te bewonderen valt.
Aanvullend bij de bezoeken biedt de archiweek andermaal de kans om een kijkje te nemen in een van de architectuurbureaus die speciaal hun deuren openen tijdens de nocturne op vrijdag 21 oktober en het daaropvolgende weekend van 22 en 23 oktober 2022.
Debatten, tentoonstellingen, opvoeringen maar ook fietstochten, wandelingen, spelen, workshops voor gezinnen en scholieren werpen een licht op architectuur en het denken errond in het Brusselse.
Drie dagen lang ook, tot slot, richt ‘sustainable architecture’ de schijnwerpers op zes duurzame architectuurprojecten, voorgesteld door de verschillende specialisten die bij de verwezenlijking ervan betrokken waren.

Urban dankt van harte al diegenen zonder wie deze archiweek 2022 nooit mogelijk zou geworden zijn: locatieverantwoordelijken, architecten, opdrachtgevers, verenigingen, gemeentelijke overheden, gidsen en hun partners.

Mag ik u veel mooie architecturale ontdekkingen toewensen?
Bety Waknine
Algemeen Directrice

© urban.brussels

archiweek

  • Sélection des commissaires
  • Bureaubezoek
  • New in town
  • Sustainable Architecture
  • Partner