Programme 2021

Workshop / Jeux

Open Air Schools

Filter Café Filtré Atelier en Architecture Workroom Brussels voeren tussen juni 2021 en november 2021 een ontwerpend onderzoek uit genaamd ‘Open Air Schools’. We onderzoeken hoe het thema ‘gezondheid’ een impact kan hebben op de architectuur van het schoolgebouw en haar direct omgeving. Binnen het bredere onderzoek van Filter Café Filtré Atelier waarbij op verschillende schaalniveaus wordt nagedacht over een gezonde en leefbare steden betreft dit onderzoek de kleinste schaal: Hoe kunnen de gezonde schoolgebouwen schakels worden in een gezonde stad?

De recente gezondheidscrisis heeft het belang van gezondheid en een gezonde omgeving terug extra onder de aandacht gebracht. Ook Begin 20ste eeuw waren besmettelijke ziektes zoals tuberculose, influenza en cholera de aanleiding om de schoolgebouwen en de manier waarop aan onderwijs wordt gedaan te herdenken. De vragen van toen zijn opvallend gelijklopend met die van vandaag. De stedelijke context (de 'openluchtscholen' van toen bevonden zich buiten de stad) en de klimaatuitdagingen zijn daarentegen totaal verschillend.

Vertrekkende vanuit gezondheidsthema’s zoals luchtkwaliteit, beweging, voeding, geluid,… onderzoeken we hoe de scholen vandaag in de Brusselse context gezonde leerplekken kunnen worden.

Verluchten we de klassen of houden we de slechte omgevingslucht liever buiten? Hoe kunnen het schoolgebouw en de schoolstraat aanzetten tot bewegen? Hoe kan de school inspelen op gezonde voeding voor elk kind, wetende dat zijn voeding een gezondheidsimpact heeft op zijn latere leven? Hoe kan buiten lesgeven vormgegeven worden? Hoe kunnen leerlingen in de stad bewust worden van waar het voedsel op hun bord vandaan komt? Hoe wordt de school het vertrekpunt om de stad en de natuur in te trekken? En hoe breng je de natuur in de school? ...

In een participatieve workshop nemen we de scholen rond de Moutstraat onder de loep en bekijken we hoe de ‘openlucht scholen’ van begin 20ste Eeuw de stadsscholen vandaag kunnen inspireren. Het beoogde eindresultaat is een geïllustreerde publicatie waarin de opgedane kennis andere scholen en steden kan inspireren.

Dates

16/10/2021

Contact & Réservation

filtercafefiltre@gmail.com
0477258638
● Réservation en ligne

Adresse de la visite

Moutstraat 22
1000 Brussel

Infos pratiques

Accès PMR
Accès WC
Photos autorisées

  • Projet nommé pour le Brussels Architecture Prize
  • Sustainable Architecture
  • New in town
  • Visite d'agence
  • Partenaire